Czy ptaki są drapieżnikami?

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita oblega nie tylko niemalże tereny całej Europy, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto zaznaczyć w tym miejscu także, iż aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej pomieszkuje w takich krajach jak Holandia, Polska i (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to pomieszkuje najliczniej. Zazwyczaj spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, czy też na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Czajkę zwyczajną z pewnością uznać można również za jednego z najbardziej znanych ptaków błotnych.

Ptaki drapieżne

Kluczową cechą morfologii czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc wygląd zewnętrzny zarówno samca jak i samicy jest jednakowy. Różnica wynika jednak z wyrastających z potylicy długich piór, które tworzą charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Czytaj dalej Czy ptaki są drapieżnikami?